Notes legals

TOLDOS CLOT (d'ara endavant “el titular”) insta l'usuari d'aquest lloc web (d'ara endavant “l'usuari”) a llegir els aspectes legals que s'exposen a continuació. El fet de navegar per aquest lloc web implica el vostre coneixement i acceptació.

D'acord amb el RGPD (Reglament (UE) 2016/679) de Protecció de Dades, la Llei 34/2002 d'11 de juliol sobre serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i el Reial Decret Legislatiu 1/ 1996 de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, el titular informa l'usuari dels aspectes legals següents:


Protecció de dades

Segons allò establert al RGPD (Reglament (UE) 2016/679), proporcionem a l'usuari la informació detallada de protecció de dades que s'exposa a continuació:

 • Finalitat: Us informem que les dades de caràcter personal recollides seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o se'n sol·liciti la supressió per l'interessat.
 • Legitimació: Les dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se sol·licita a l'interessat. L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la sol·licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: L'usuari, com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins amb què van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, es pot oposar al tractament de les dades. Deixarem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, us informem que tindreu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o us afecti significativament de manera similar.


Condicions d'ús

 • El titular no es responsabilitza de la qualitat de la navegació ni de la velocitat d'accés. Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-ho d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic quant a l'accés i la navegació.
 • Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar aquest lloc web en si o tercers. La navegació realitzada per l'usuari estarà sota la seva responsabilitat. De la mateixa manera, es prohibeix l'enviament i/o la transmissió de qualsevol tipus de material violent, amenaçador, difamatori, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob, pornogràfic o de qualsevol manera ofensiu que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.
 • El titular ha pres totes les precaucions per evitar la propagació de virus informàtics. Tot i així es recomana que el receptor de tot missatge informàtic realitzi els seus propis controls. El titular no acceptarà cap responsabilitat per danys que puguin patir aquests factors.
 • La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en aquest lloc web és de l'usuari. El titular no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin, mitjançant aquest lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del titular.
 • El titular es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com a comunicació comercial i sense que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients del titular sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l'exercici de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb lempresa.
 • El titular podrà modificar, sense avís previ, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.


Propietat intel·lectual

 • El titular no permet, ni totalment ni parcialment, la reproducció, publicació, divulgació, tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, ús comercial, transformació o descompilació en qualsevol suport o format de cap dels elements d'aquest lloc web sense permís previ i per escrit. L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l'ús amb qualsevol altra finalitat.
 • Els noms comercials, marques, logotips o signes distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquest lloc web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars.